Ga naar de hoofdinhoud

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor Student@work

Pagina laatst bijgewerkt op: 22/09/2022

Jobstudent in de zorgsector? Dit bericht zal je interesseren...

Als je als jobstudent werkt in de zorgsector, tellen de uren die je gepresteerd hebt in het 3de en 4de kwartaal van 2022 niet mee voor je totaal aantal uren studentenwerk. Ze worden dus niet afgetrokken van je 475 uur.

De ministerraad wil studenten namelijk stimuleren om in de zorgsector te werken. Daarom keurde hij op 20 juli 2022 een wetsontwerp goed dat je studentenuren in de zorg ‘neutraliseert’ in het derde en vierde kwartaal van 2022. Die uren tellen niet mee voor de berekening van de 475 uur die je elk jaar mag presteren tegen solidariteitsbijdragen.

De lijst met werkgeverscategorieën en paritaire comités waarvoor deze maatregel geldt, kan je lezen in de tussentijdse instructies voor werkgevers(nieuw venster).

Onder ‘werken in de zorgsector’ verstaan we ook prestaties die onder PC 322 (paritair comité uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren) vallen, als je als uitzendkracht tewerkgesteld wordt bij een gebruiker die ressorteert onder een van de sectoren vermeld in de tussentijdse instructie van 29 juli 2022.

Opgelet: de bovenstaande maatregel is onder voorbehoud van goedkeuring van de wet door het Parlement. Van zodra de wet goedgekeurd is, ondertekend is en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, zal dit bevestigd worden via een nieuwe communicatie.
De technische aanpassingen aan de applicaties Dimona en Student@Work zullen op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Dit betekent dat de applicatie de studenten uren in deze sector voorlopig nog in rekening zal brengen, en dat ze later uit de teller zullen gehaald worden.

Heb je in het eerste en tweede kwartaal van 2022 gewerkt?

Ter herinnering: begin 2022 zijn nog andere maatregelen ingevoerd. Als je tijdens het eerste kwartaal van 2022 als student hebt gewerkt in gelijk welke sector, zijn je eerste 45 gewerkte uren niet van je 475 uur afgetrokken. Dat is zo voor alle jobstudenten, behalve zij die in de zorg- en onderwijssector gewerkt hebben.

Voor studenten die in de in de zorg- en onderwijssector werkten, zijn geen van de uren die ze in het eerste en tweede kwartaal gewerkt hebben, van hun teller afgegaan.

Overzicht van de coronamaatregelen sinds 2020

2020 – Je uren van het tweede en vierde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 – Je uren van het eerste, tweede en derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 – Je uren voor heel het jaar tellen niet mee voor je 475 uur.

2020 - Je uren van het tweede en vierde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 - Je uren van het eerste, tweede en derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 - Je uren van het eerste en tweede kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2020 - Je uren van het tweede kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 - Je uren van het derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 – De eerste 45 uur van het eerste trimester tellen niet mee voor je 475 uur.