Ga naar de hoofdinhoud

Moet ik belastingen betalen?

Dat hangt ervan af hoeveel je verdient. Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Voor 2022 bedraagt het 13.242,86 euro. Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.

Opgelet, dat bedrag geldt alleen als je:

  • geen andere belastbare inkomsten hebt dan het loon uit studentenarbeid;
  • geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte (de belastingen rekenen dan een forfaitair bedrag aan).

Zit je in een andere situatie? Of heb je nog een vraag? Neem dan contact op met de FOD Financiën.