Ga naar de hoofdinhoud

Behoud je het recht op kinderbijslag?

Als je jonger bent dan 18, heb je altijd recht op kinderbijslag, hoeveel je ook werkt. Na die leeftijd hangt het aantal uren dat je mag werken af van je woonplaats:

  • In Vlaanderen en Wallonië mag je niet meer dan 475 uur per jaar werken
  • In Brussel mag je niet meer dan 240 uur per kwartaal werken
  • In de Duitstalige Gemeenschap mag je tijdens je studies zonder beperking werken met een studentenovereenkomst.

Let op: als je meer uren werkt dan het toegelaten aantal, dan kun je je kinderbijslag verliezen!

Deze uren gelden alleen als je met een studentencontract werkt.

Werk je via een ‘gewoon’ contract? Dan kunnen er andere grenzen van toepassing zijn. Check het bij je regionale kinderbijslagdienst via de websites hieronder: