Ga naar de hoofdinhoud

Behoud je het recht op kinderbijslag?

Als je jonger bent dan 18, heb je altijd recht op kinderbijslag, hoeveel je ook werkt. Na die leeftijd hangt het aantal uren dat je mag werken af van je woonplaats:

  • In Wallonië kan je tijdens je studies gedurende 600 uren met een studentenovereenkomst werken zonder je recht op kinderbijslag te verliezen. Bovenop die 600 uren krijg je een quotum van 240 uren per kwartaal tijdens dewelke je nog kan werken zonder dat dit een weerslag op je kinderbijslag heeft. Enkel de werkelijk gepresteerde dagen tellen (en bv. niet de feestdagen). De uren tijdens dewelke je een al dan niet verplichte stage doet om je diploma te behalen, worden voor dit quotum niet meegeteld.
  • In de Duitstalige Gemeenschap mag je tijdens je studies zonder beperking werken met een studentenovereenkomst.
  • In Vlaanderen mag je niet meer dan 600 uur per jaar werken.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag je maximum 240 uur per kwartaal werken. Deze bepaling geldt niet in juli, augustus en september, voor zover je na de zomervakantie je studies verderzet. In Brussel worden alle arbeidsuren in rekening gebracht, ook die die met een “gewone arbeidsovereenkomst” gepresteerd worden.

Let op: als je meer uren werkt dan het toegelaten aantal, dan kun je je kinderbijslag verliezen!

Voor meer informatie kan je terecht bij je regionale kinderbijslagfonds via onderstaande websites: