Ga naar de hoofdinhoud

Heb ik recht op vakantie en op vakantiegeld? Wat met feestdagen?

Vakantie en vakantiegeld

Vakantie en vakantiegeld zijn alleen voor werknemers die de normale sociale bijdragen betalen. Tijdens de eerste 600 uur van je vakantiejob betaal je minder sociale bijdragen (de ‘solidariteitsbijdrage’). Je hebt dus ook geen recht op vakantie en vakantiegeld.

Feestdagen

Voor wettelijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, nationale feestdag, ...) ligt het anders. Daarop kan je wel recht hebben. Er zijn twee mogelijkheden: de feestdag valt tijdens of na je job.

Voor sommige diensten in de openbare sector kan een andere feestdagenregeling en vakantieregeling bestaan.

Meer info op Fedweb (nieuw venster)

Tijdens je job

Valt de feestdag tijdens je contract? Dan moet je werkgever je het loon voor die dag betalen.

Na je job

Valt de feestdag na afloop van je contract? Dan kan het zijn dat je toch nog recht hebt op uitbetaling van je loon. Het hangt ervan af hoe lang je hebt gewerkt.

  • Heb je minder dan 15 dagen gewerkt? Dan hoeft je werkgever de feestdag niet te betalen.
  • Heb je 15 dagen tot een maand zonder onderbreking gewerkt? Dan moet je werkgever je loon betalen voor één feestdag die valt tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van het contract of de tewerkstellingsperiode.
  • Heb je meer dan een maand zonder onderbreking gewerkt? Dan moet je werkgever je loon betalen voor de feestdagen die vallen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van het contract of de tewerkstellingsperiode.