Ga naar de hoofdinhoud

Bruto en netto: wat is het verschil?

Het brutoloon is het loon dat de werkgever verschuldigd is aan zijn werknemer. De werkgever trekt de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die een werknemer verschuldigd is daarvan af. Het bedrag dat overblijft is het nettoloon.

Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen je contingent, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage.

Als je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoef je in de meeste gevallen ook geen belastingen te betalen. Je moet wel een aangifte indienen.