Ga naar de hoofdinhoud

Heb ik recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer?

Dat zou kunnen.

Een werkgever kan aan zijn werknemers een kilometervergoeding betalen voor het woon-werkverkeer of de beroepsverplaatsingen die ze met hun privéwagen afleggen, of tussenkomen in de kosten van verplaatsingen met het openbaar vervoer.

Dat is niet algemeen verplicht, maar is wel voorzien in de cao’s van verschillende bedrijven en sectoren. (Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen werknemers en werkgevers over de rechten en plichten van beide partijen.)

In principe moet je als student dezelfde voordelen krijgen als een gewone werknemer. Ga dus na of de gewone werknemers een dergelijke vergoeding krijgen en wat de voorwaarden zijn. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op de kilometervergoeding tot een maximumbedrag van 0,3363 euro/km (bedrag vanaf 1 juli  2016) als je je met je eigen wagen verplaatst, of op de terugbetaling van de werkelijke kosten als je met het openbaar vervoer rijdt.

Twijfel je of je in jouw situatie recht hebt op een vergoeding? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten(nieuw venster) van de FOD Werk. Zij kunnen je helpen.