Ga naar de hoofdinhoud

Mag ik meer dan 475 uur werken?

Wil je meer werken dan de 475 uur die je van de overheid krijgt?

Dat kan, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen.

Als je 475 uur opgebruikt zijn, zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd van het 476ste gewerkte uur.

Opgelet: ook na je 475 uur blijf je student en moet je dus een studentenovereenkomst hebben. Het enige verschil zit in de hoogte van de sociale bijdragen.

Tijdens de coronacrisis werden ook extra maatregelen genomen voor studentenarbeid. Alle details daarover vind je op de pagina over de bijzondere coronamaatregelen voor studenten.