Ga naar de hoofdinhoud

Mag ik werken als jobstudent?

Je kunt onder de 600-urenregeling werken als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je een erkende studierichting in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten(nieuw venster) van de FOD Werk.

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek;
 • een studentenovereenkomst sluit met de werkgever waarbij je de praktische opleiding volgde in de zomervakantie, tijdens de periode waarin de stageovereenkomst niet geldt;
 • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat je verwacht wordt je theoretische of praktische opleiding te volgen;
 • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.