Ga naar de hoofdinhoud

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Alleen als je zoveel verdient dat je niet meer “ten laste” van je ouders bent.

“Ten laste” betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen.

Verdien je meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet meer ten laste en betalen je ouders meer belastingen. Als je een handicap hebt, kan dat een invloed hebben op het bedrag dat je mag verdienen.

De bedragen die je maximaal mag verdienen, veranderen elk jaar. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2022.

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast 7.272,50 euro
Je ouders worden alleen belast 9.210 euro
Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd 10.910 euro

Opgelet: deze bedragen gelden alleen als je:

  • geen andere bestaansmiddelen(nieuw venster) hebt dan het loon uit studentenarbeid;
  • geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte (de belastingen rekenen dan een forfaitair bedrag aan).

Zit je in een andere situatie? Of heb je nog een vraag? Neem dan contact op met de FOD Financiën.

Tijdens de coronacrisis zijn extra maatregelen genomen voor studentenarbeid. Je vindt ze allemaal terug op de pagina "Bijzondere maatregelen als je in de zorgsector werkt".