Ga naar de hoofdinhoud

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Alleen als je zoveel verdient dat je niet meer fiscaal “ten laste” van je ouders bent.

“Ten laste” betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen.

Verdien je meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet meer ten laste en betalen je ouders meer belastingen. Als je een handicap hebt, kan dat een invloed hebben op het bedrag dat je mag verdienen.

De bedragen die je maximaal mag verdienen, veranderen elk jaar. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2023.

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast 7.965 euro
Je ouders worden alleen belast 10.090 euro
Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd 11.952,50 euro

Opgelet: deze bedragen gelden alleen als je:

Zit je in een andere situatie? Of heb je nog een vraag? Contacteer dan FOD Financiën.

Werk je als student in de zorgsector? Dan gelden er bijzondere maatregelen.